Autorské reference

Územní plánování

Územně analytické podklady
 • Zpracování ÚAP pro území obce s rozšířenou působností Kladno (2008, 2012, 2014, 2016), Rakovník (2008, 2010, 2012), Neratovice (2010, 2012, 2014, 2016), Lanškroun (2014, 2016); spolupráce s firmou GEPRO s.r.o.
Územní plány a jejich změny
 • Autorka zpracovala uvedené územní plány v GIS, v systému MISYS; tyto územní plány byly zpracovány v souladu s metodikou MINIS, tzn. minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, doporučenou Středočeským krajem pro zpracování územních plánů a v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj. Územní plán Smečna; Územní plán Hořína; Územní plán Obříství; Územní plán Březové-Oleška; Územní plán Družec; Územní pán Běleč; Územní plán Velká Dobrá.
 • Územní plán Šípy; Územní plán Měšice; Změny územního plánu Kačice; Změny ÚP Kamenné Žehrovice; Změny ÚP Dolany; Doplňující průzkumy a rozbory pro město Buštěhrad.
Regulační plány
 • Regulační plán zahradnictví Měšice,  RP vydán v 2016; Regulační plán sídliště u nádraží Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, po společném jednání; Regulační plán Pod Humny, Odolena Voda, vydán 2018.
Územní a urbanistické studie
 • Revitalizace centra obce: Územní studie, projekt k územnímu rozhodnutí, poté realizace: revitalizace centra obce Kamenné Žehrovice, I. a II. etapa realizována; Územní studie revitalizace centra obce Chrášťany, projekt k územnímu rozhodnutí, ke SP a poté částečná realizace.
 • Územní studie: Územní studie veřejných prostranství (ÚSVP) Votice-Pilař; ÚSVP obcí Jankov, Zvěstov, Neustupov; Územní studie části obce Doksy u Kladna, studie, projekt 33 RD, realizace; Územní studie části obce Nouzov, studie, projekt DUR; Územní studie Srbsko u Berouna, na část území DÚR: řešení území v CHKO Český kras; ÚS lokality rodinných domů Třebotov – Na Bambasce a Pod Vsí; US parkových úprav před areálem firmy Moser a.s. v Karlových Varech; Územní studie průmyslové zóny letiště České Budějovice, spolupráce s f. Metroprojekt Praha; Územní studie prodloužení rychlodráhy (Praha) – Kladno – Dubí, spolupráce s f. Metroprojekt Praha 2008
Architektura

Studie, projekty a realizace
 • Projekt DSP 38 rodinných domů vč. dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Pod Humny, Odolena Voda; zahájení realizace 2019.
 • Architektonická studie bytového domu pro 84 bytů se zázemím a urbanistická studie území bytového domu s veřejným i soukromým prostranstvím v obci Zdiměřice, projekt f. Bytros, realizace 2008-2012.
 • Architektonická studie a projekt DSP polyfunkčního domu obsahující komerční plochy a byty v centru Kladna, projekt ke SP 2008.
 • Architektonická studie a projekty rodinných domů Dobřejovice, Kladno, Malé Přílepy, realizace.
 • Architektonická studie přístavby prodejny potravin v Řevnicích; realizace 1997.
 • Architektonická studie a projekt DSP budovy České pojišťovny v ulici Boleslavská, Nymburk; realizace 1994.
 • Architektonická studie a projekt DSP bytových domů v Nymburce – Zálabí; realizace 1991.
 • Spolupráce na studii a projektu přístavby Základní školy v Úvalech; realizace 1991.

Publikace

Odborná periodika
 • Suburbanizace: Měšice – suburbánní obec, Dana Pokojová, přednáška autorky a publikace ve sborníku Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, 23. a 24. 4. 2009 v Berouně, 1. vydání, Brno 2009, ISBN 978-80-87318-03-4.
 • Transformace nevyužívaných území: Transformace zóny Koněv v Kladně, Dana Pokojová, přednáška autorky a publikace ve sborníku Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, 18. a 19. 4. 2002 v Litoměřicích, 1. vydání, Praha 2002, ISBN 80-902945-6-1.
 • Veřejná prostranství: Jak šel čas s přeměnami center obcí, publikace ve sborníku Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Aktuality č. 102/2018.

Seznam referencí