Lokalita Pod Vsí v Třebotově

2015

AUTOR STAVBY/ Ing. arch. Dana Pokojová                              
MÍSTO STAVBY/ Třebotov, okr. Praha – západ, lokalita Pod Vsí
INVESTOR/ právnická osoba
STUDIE/ Územní studie 2010, Dokumentace pro územní rozhodnutí 2012, projekt pro stavební povolení 2015, následná realizace               
REALIZACE/ 2016-2017
ZASTAVĚNÁ PLOCHA/ Plocha řešeného území 4,11 ha, z toho plocha veřejné zeleně činí 0,66 ha;  
OBESTAVĚNÁ PROSTOR/- m/ 12 pozemků pro izolované rodinné domy, řešení dopravní a technické infrastruktury.