Ing. arch. Dana Pokojová

Činnost ateliéru: urbanistické, architektonické a projektové práce, na jednotlivých zakázkách se spolupodílejí kolegové specialisté z jednotlivých inž. profesí.

Autorizovaný architekt České komory architektů od roku 1993, typ autorizace: se všeobecnou působností obsahující obor architektura, územní plánování, krajinářská architektura; poř. číslo architekta v ČKA 00 734.
Osvědčení o vykonání zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, v územním plánování. Uděleno v r. 2004 Ministerstvem vnitra ČR pod č. osvědčení 714200532.

1986 – 1991 / samostatný architekt – projektant ve firmě DRUPOS Praha
1991 – 1992 a 1999 – dosud / projekční činnost architekta působící na základě živnostenského listu
1996 – 2007 / architekt města Kladna a vedoucí úřadu územního rozvoje Magistrátu města Kladna