Revitalizace centra Kamenné Žehrovice

2007

Řešené území je situováno v centru obce, v současně zastavěném území, v místě stávající zelené plochy parku se vzrostlými stromy, bývalou vodotečí, s dosud neřešeným rozlehlým prostorem s asfaltovým povrchem a se zarostlými zákoutími v ozeleněných částech centra obce. Záměrem celkové koncepce je vytvoření plnohodnotného prostoru v místě stávajícího parku a okolních ploch pro každodenní rekreační pobyt obyvatel všech věkových kategorií, které se místě pohybují. Tzn. pro starší občany procházkovou cestu uprostřed kvalitní zelené výsadby s možností odpočinkových míst v zelených zákoutích na lavičkách, pro matky s malými dětmi jsou navrženy plochy dětských prolézaček, pískoviště, houpačky atd. Nejdůležitějším principem řešení byl výtvarně architektonický záměr – vytvořit organicky řešenou plochu a jí procházející linii procházkové trasy s novým významem odkazujícím na hodnotnou minulost sídla ve smyslu těžby jakostního pískovce „žehrováku“, tento kámen byl použit na stavbu Karlova mostu, při stavbě pražských hradeb i bran, na stavbu chrámu sv. Víta. Tyto výtvarné motivy jsou předmětem návrhu a jejich začlenění do organické linie procházející cesty v podobě reliéfu nebo polo-reliéfů v kamenné dlažbě vytvořené právě z tohoto pískovce.