Zahradnictví Měšice

2016

AUTOR STAVBY/ Ing. arch. Dana Pokojová s autorským kolektivem                                
MÍSTO STAVBY/ Měšice, centrum obce
INVESTOR/ soukromá osoba                              
STUDIE/ Regulační plán vydaný zastupitelstvem obce 2016
REALIZACE/ bude zahájena do r. 2018
ZASTAVĚNÁ PLOCHA/m2/ Řešená plocha regulačním plánem činila 2,0 ha, z toho zastavitelné plochy 6,55 ha.
OBESTAVĚNÁ PROSTOR/- m2 / Kapacity – 2 rodinné domy, 6 objektů zahradnictví, plochy veřejného a soukromého prostranství, a další.