Lokalita rodinných domů v Doksech

2008

Celkový záměr urbanistického prostorového uspořádání vyplývá z charakteru terénu, podmiňujícímu dopravnímu napojení a urbanistickému záměru vzhledem k využití dané lokality. Celé území je navrženo na dělení parcel pro rodinné domy, velikosti jednotlivých pozemků jsou navrženy v souladu s územním plánem nad 1 000 m². Veřejné prostranství mezi pozemky pro rodinné domy bude 8,0 metrů.

kapacity: řešená plocha 4,5 ha, 33 pozemků pro rodinné domy, řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury.