Revitalizace centra obce Chrášťany

2015

AUTOR STAVBY/ Ing. arch. Dana Pokojová s autorským kolektivem
MÍSTO STAVBY/ Chrášťany, centrum obce                              
INVESTOR/ Obecní úřad Chrášťany, okr. Praha – západ                              
STUDIE/ Územní studie 2010, Dokumentace pro územní rozhodnutí 2010, projekt části území pro stavební povolení 2015, následná realizace.                         
REALIZACE/2015, 2016                             
ZASTAVĚNÁ PLOCHA/m2/ Řešená plocha územní studie a DÚR  – cca 12 500 m2, řešená plocha projektem ke SP – 3 328 m2.
INVESTOR/JMÉNO/ Obec Chrášťany